Dobrovolnictví

 
Nezištná pomoc svému okolí. Chuť a ochota pomoci tam, kde je potřeba.
 
Pravidelně se účastníme dobrovolnických aktivit v rámci projektu 72 hodin, brigadničíme nejen v naší klubovně,
ale i v jiných místech, třeba na hájence v Kopřivnici. 
 
Uklízíme v přírodě, pořádáme sbírky, pomáháme organizovat akce našich přátel i jiných sdružení. 
 
Potkáte nás na BAMBIFESTu, na Dnech Země i na Světlušce.