Díky tomu že je náš oddíl tvořen mnoha různými lidmi s hodně zájmy, máme díky tomu i široké pole působnosti, ale mezi stěžejními jsou však tyto: 

Oddílová činnost

Neorganizovaná mládež

Dobrovolnictví

 
v každé z těchto oblastí se snažíme působit tak, abychom zaujali nejen cílovou skupinu, ale nadchli pro to co děláme i další účasníky.